31.01.2022 – Plażowa Park

31.01.2022

31.01.2022

Stan zaawansowania prac Inwestycji Plażowa Park w Międzywodziu na dzień 31.01.2022r.
Budynek Nr I
Rozpoczęliśmy wykończenia korytarzy, klatek schodowych oraz kotłowni i pomieszczeń technicznych
Wykonujemy ocieplenie poddasza wraz z sufitami podwieszanymi
Budynek Nr II
Zakończyliśmy prace murowe pierwszego piętra części północnej i południowej budynku
Jesteśmy w trakcie wykonywania parkingów od ulicy Armii Krajowej oraz od ulicy Jasnej
Enea S.A. zakończyła prace podłączenia obu budynków do sieci.