30.05.2021 – Plażowa Park

30.05.2021

30.05.2021

Na koniec maja zakończyliśmy prace murowe ścian nośnych oraz ściany działowe I i II kondygnacji.

Zostały wstawione wszystkie okna na parterze.