28.08.2021 – Plażowa Park

28.08.2021

28.08.2021

na koniec sierpnia w budynku Nr I mamy wstawione wszystkie okna w pomieszczeniach mieszkalnych, zakończone prace konstrukcji dachu wraz z deskowaniem i hydroizolacją.

Wykonane są instalacje elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych na wszystkich kondygnacjach oraz położone tynki na I i II kondygnacji.

Na zewnątrz trwają prace nad układaniem mediów, jak również w trakcie są prace murowe pierwszej kondygnacji budynku Nr II.