27.10.2021 – Plażowa Park

27.10.2021

27.10.2021

zakończyliśmy wykonywanie tynków wewnętrznych oraz termo i hydroizolację tarasów. Wykonujemy posadzki na parterze oraz elewację i montaż balustrad systemowych od strony północnej, zachodniej i południowej. Kończymy prace ziemne i umieszczanie wszystkich studni i zbiorników retencyjnych oraz wszystkich instalacji sanitarnych zewnętrznych