13.11.2020 – Plażowa Park

13.11.2020

13.11.2020

prace wykonywania ścian fundamentowych z bloczków betonowych