10.03.2021 – Plażowa Park

10.03.2021

10.03.2021

Z ostatnim dniem lutego 2021 zakończyliśmy prace murowe na parterze oraz prace murowe ścian nośnych pierwszego piętra środkowej części budynku Nr 1.

Obecnie szalujemy strop środkowej części drugiej kondygnacji.